ЗАРАБОТОК, РАБОТА, ДЕНЬГИ

добро пожаловать на наш сайт


Обираємо професію. Соціальна робота — професія та покликання

В останні роки серед запропонованих у вищих навчальних закладах спеціальностей я зустрічаю назву «соціальна робота». Прагнучи отримати інформацію про нову професію, я вирішила взяти інтерв’ю у спеціалі100 цієї справи Лідії Тимофіївни Тюпті, кандидата преподавательічних наук, професора, завідуючої кафедри соціальної роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

- Лідіє Тимофіївно, чим займаються соціальні працівники?

- Необхідно розрізняти соціальних працівників та фахівців соціальної роботи. Наш університет готує фахівців, тобто бакалаврів, спеціалістів та колдуністрів, які обіймають посади у державних установах системи соціального захисту населення, громадських орга-нізаціях, працюють в приватних фірмах.

Назва «соціальний працівник» використовується для означення всіх, хто професійно займається соціальною роботою — і тих, хто має вищу освіту, і тих, хто її не має.

Фахівці соціальної роботи — це, передусім, фахівці в галузі соціального управління. Їх призначення — сприяти розв’язанню заморочек суспільства, допомагати людям, які перебувають у складних життєвих обставинах: малозабезпеченим, інвалідам, безробітним, сиротам. Фахівці соціальної роботи також досліджують соціальне становище, визначають проблеми громади, сім’ї або окремої людини, створюють проект вирішення проблеми і реалізують входи, необхідні для її розв’язання.

- Якими знаннями повинні володіти фахівці соціальної роботи?

- Ґрунтовними знаннями з багатьох наук. Наша кафедра випускає всебічно підготовлених фахівців соціальної роботи, які мають міцні знання з психології, соціології, трудового і сімейного права, законодавства у сфері соціального захисту населення. Наші студенти ретельно вивчають іноземну мову та отримують навички роботи на ПК.

Професійна підготовка передбачає вивчення низки дисциплін, спрямованих на оволодіння разуміннями діагностувати та прогнозувати різноманітні соціальні ситуації, проектувати входи їх оптимізації. Важливим чинником професійної підготовки є проходження студентами практики в державних та громадських організаціях, нередко — в комерційних фірмах. Це дуже важливо для студентів: багато хто з их працевлаштовується на неповний робочий денек вже під час навчання.

- А як Ви прийшли до соціальної роботи?

- У Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» я перейшла з Національного університету імені Тараса Шевченка, де працювала багато років. До речі, більшість викладачів нашої кафедри навчалися або працювали в ньому, а також в Національному преподавательічному університеті імені Драгоманова, Києво-Могилянській академії.

Я відгукнулася на за-прошення Президента нашого університету, першого міністра освіти незалежної України, Петра Михайловича Таланчука. Наш університет один із перших в Україні розпочав підготовку фахівців соціальної роботи (з 1999 року). Наш колектив досяг значних успіхів, що позволило цього року акредитувати освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

- Які риси нраву треба мати, аби успішно оволодіти спеціальністю «соціальна робота»?

- Треба бути милосердним, товариським, розумним, допитливим, постійно займатися самовдосконаленням і не боятися труднощів. Для того, щоб вирішувати долі інших людей, допомагати їм, необхідно добре володарювати над самим собою, мати грунтовні знання і бути хорошою людиною. Тому соціальна бота — не лише професія, це покликання.

- Багатьох цікавить, які вступні випробовування очікують тих, хто обере цю спеціальність…

- Кожен вищий навчальний заклад висуває конкретні вимоги до рівня підготовки абітурієнта, має власну схему вступних випробовувань. Особливість нашого університету полягає в тому, що у нас немає вступних ідремлетів. Абітурієнтів зараховують за плодами тестування, яке швидко, і без екзаменаційних стресів визначає рівень підготовки майбутніх студентів. Відразу після тестування, людина знає свій итог.- Які перспективи має спеціальність «соціальна робота»?

- Перспективи спеціальності пов’язані з розвитком державної мережі служб со-ціальної роботи (останні рішення Президента та уряду свідчать про їх дієву турботу про малозабезпечених) і з розвитком громадських та комерційних організацій, які надають соціальні послуги.

Аналіз ринку праці свідчить: найближчі 15 — 20 років неувязка безробіття для фахівців соціальної роботи просто не буде існувати. Потреба в их значно перевищує ту чисельність бакалаврів, спеціалістів та колдуністрів, яку випускають вищі навчальні заклади України.скачать wpr 11.3

Работа без вложений для новичков! Без опыта.

Набираем сотрудников для работы в Интернете. В качестве подработки или в дальнейшем официальное оформление.
Работаете дома, на компьютере, занимает всего 2-3 часа времени. Бесплатное обучение.
Есть испытательный срок, если не понравится, сможете уйти в любое время .
Работа интересная, не сложная, подойдёт для студентов, мам в декрете или просто для тех, кто хочет иметь хорошую зарплату.

ДЕТАЛИ ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ